Groepen

De kracht van groepswerk is dat we samen in proces gaan. We leren onszelf kennen in contact met de ander. We geven vorm aan onze creatieve expressie in de groep. Soms doen we dit met elkaar, maar soms ook naast elkaar. We kunnen er voor elkaar zijn, elkaar steunen, uitdagen, bevragen, en laten zijn. Zo vullen we elkaar aan en co-creëren we een sfeer en omgeving die helpend is voor onze individuele en gemeenschappelijke exploratie.

Het groepswerk wordt gefaciliteerd door een begeleider, trainer of therapeut. Deze zorgt voor structuur, veiligheid, beschikbaarheid van materialen, en begeleidt de processen in de groep. Alle groepsleden dragen verantwoordelijkheid voor hoe zij aanwezig zijn in de groep. Wederzijds respect is een essentiële conditie. Verder zoeken we vooral ook de ruimte om in elkaars aanwezigheid onszelf te ontplooien en uit te drukken.

MANO biedt verschillende soorten groepen: