Creatieve Begeleiding

Vrijwel alles wat we doen is onderdeel van een creatief proces. We denken al te snel dat we niet creatief zijn – mij werd vroeger immers verteld dat ik niet kon tekenen – terwijl creativiteit véél breder is. Alle processen waarin we iets van onszelf zichtbaar maken, zijn te verstaan als vormen van creatieve expressie. Je richt je kamer in, je sleutelt aan je auto, je geeft de planten water, je kookt een maaltijd, je maakt grapjes en voert complexe gesprekken met anderen. Je gaat naar school of werk en je leert vanalles, bent eigenlijk de hele dag aan het waarnemen, voelen, interpreteren en uitdrukken.

Misschien wel het meest bekende creatieve proces (al gebeurt veel ervan onbewust) is onze persoonlijke ontwikkeling. Wie we willen worden, hoe we eruit willen zien, wat we willen weten, kunnen, doen. We zijn onszelf en ons leven vorm aan het geven. We doen ervaringen op en maken combinaties en verbindingen en creëren zo een uniek zelf dat in verbinding staat met andere mensen, de directe omgeving en het grotere geheel.

“Samen op zoek naar jouw authentieke zelf”

We werken vanuit een persoonsgerichte benadering waarin de mens gezien wordt als een proces in wording. Een mens dat constant creatief geëngageerd is. Ook als je geen muziek maakt, toneel speelt, schildert, danst of schrijft. Je leeft, dus je bent creatief. Echter gaat dat creatieve proces van wording niet altijd soepel. We komen allerlei blokkades en moeilijkheden tegen. We vinden bepaalde dingen moeilijk of onaangenaam. Er zijn factoren in onszelf en onze omgeving die ons belemmeren in onze zelfverwezenlijking en groei.

Creatieve begeleiding werkt precies daarmee: wat zijn de verborgen dynamieken van creatieve processen? Wat zijn de condities die we nodig hebben en de behoeften die vervuld moeten worden zodat we optimaal kunnen groeien? Wat zijn de belemmerende factoren in onze zelfontplooiing? Anders dan bij therapie gaan we niet al te zeer inzoomen op specifieke problematiek. We kijken veel meer naar jouw wordingsproces, en ontdekken wat we kunnen doen om dat natuurlijk te laten stromen. Dit betekent enerzijds belemmeringen wegnemen, maar anderzijds vooral ook veel werken aan het creëren van de juiste condities, en het opdoen van positieve en bekrachtigende ervaringen. Plezier en persoonlijke exploratie zijn hierbij van wezenlijk belang.

Er is persoonlijke aandacht voor jou en je weg. We reizen als het ware en stuk samen, en je wordt ondersteund in je ontdekkingsreis naar jezelf en de voor jouw passende en zinvolle invulling van waar je mee bezig bent. Je leert omgaan met jezelf en de wereld. Dit kan zijn op gebied van werk of studie, of op persoonlijk, sociaal of existentieel gebied.

We kunnen ook heel specifiek kijken naar een bepaald project of andere gekaderde context (denk bijvoorbeeld aan het toewerken naar een tentoonstelling, het maken van creatieve producten, een eigen onderneming opzetten, afstuderen, etc.) Samen kijken we naar wat er bij jou speelt, wat je daarmee wilt, wat je daartoe in de weg staat, en hoe je toch de juiste stappen kunt ontdekken.

Kortom: creatieve begeleiding is voor alle organisaties en particulieren die ondersteuning zoeken om de uitdagingen die ze tegenkomen in hun instelling, project of persoonlijke ontwikkeling op creatieve wijze te benaderen en te overwinnen. Focus op zelfonderzoek en effectief handelen. Creatieve interventies die jou helpen vorm te geven aan jouw leven!