Organisaties

Gelukkig worden we ons als organisaties en instellingen steeds meer bewust van de menselijke verhoudingen, behoeften en kwaliteiten die zo essentieel zijn voor het goed, gezond en gelukkig functioneren van onze werknemers. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan thema’s rondom welzijn, inclusie, psychologische veiligheid, sociale verbinding, teambuilding, persoonlijke en professionele ontwikkeling, en gemeenschapsvorming. Daarnaast beseffen we ons in toenemende mate hoe belangrijk creativiteit en speelsheid zijn in het komen tot innovatieve en duurzame oplossingen die dynamisch en adaptief aansluiten op de steeds sneller veranderende wereld.

MANO biedt verschillende mogelijkheden voor het verzorgen van trainingen, workshops, modules, creatieve begeleiding en onderzoek. Daarnaast bieden we lessen aan voor onderwijsinstellingen en opleidingen gericht op creativiteit, zorg, samenleving, educatie en ontwikkeling. Verder zijn er verschillende mogelijkheden voor projecten en onderzoek op maat.

Wil jouw organisatie, instelling or bedrijf ook meebewegen met de tijd? Ligt er een concrete vraag rondom welzijn of creativiteit? Weet je nog niet goed wat gewenst of nodig is, maar mist er wel iets? Neem vrijblijvend contact op, dan kijken we samen naar een passend aanbod dat goed aansluit bij de context van wat er speelt. Kijk voor inspiratie en beeldvorming van het mogelijke aanbod ook eens bij onze workshops.