Project en Onderzoek

Het ontwikkelen van een creatief of psychosociaal aanbod gaat noodzakelijkerwijs en van nature samen met een gezonde dosis onderzoek. Er wordt gekeken naar de vraag, de context, de doelgroep, naar het beoogde doel, welke stappen gezet moeten worden, wat gewenste manieren zijn om het proces aan te vliegen, en wat de intentie is voor de resulterende vormen. Een passend aanbod is altijd een innovatief en creatief ontwerp resulterend uit dit onderzoek en de visie van de maker.

Werkend voor verschillende onderwijsinstellingen, organisaties en stichtingen, werd het aanbod vaak gecombineerd met een beleidsadvies. Niet enkel het product van een training, maar vooral ook de onderliggende indicaties en visies die helpend kunnen zijn, worden gepresenteerd. Het kan zelfs zo zijn dat een workshop tegelijkertijd een vorm is van onderzoek, welke weer bijdraagt aan de verbetering van omgevingen en processen voor positieve groei, leren, heling, en zelfverwezenlijking.

Projectbegeleiding en creatief onderzoek in het ontwikkelen van advies en aanbod zijn diensten die vanuit MANO op maat aangeboden kunnen worden. Hierbij is het van belang dat er een geïntegreerde samenwerking ontstaat, waarin de verandering uiteindelijk vanuit de plek en de mensen zelf komt: immers werkt die participerende bottom-up benadering duurzamer en inclusiever dan een extern top-down opgelegde vorm. We verkennen samen de mogelijkheden en kijken hoe dit vorm kan krijgen. Klinkt dit interessant, maar misschien nog een beetje abstract? Neem dan contact op, om de mogelijkheden voor jouw situatie of organisatie te verkennen.

De volgende projecten en onderzoeken vormen onderdeel van het spectrum aan mogelijkheden bij MANO:

  • Samenwerkingen met onderwijsprogramma’s gericht op sociale, psychische en creatieve domeinen
  • Beleidsadviezen voor onderwijsinstellingen op het gebied van welzijn en vitaliteit
  • Kwalitatief onderzoek resulterend in een artikel, rapport, boek, of folder voor zorg- en onderwijsorganisaties
  • Psychologische en sociaal-agogische verdiepingen op creatieve en culturele projecten