Over MANO

Beeldende Praktijk MANO creëert een ruimte voor zelfexpressie en persoonlijke ontwikkeling door middel van creatieve processen en ervaringsgerichte technieken. Het aanbod is gericht op individuen, groepen en professionals (van commerciële bedrijven tot instellingen in educatieve, persoonsgerichte, maatschappelijke en/of creatieve domeinen).

Er wordt geput uit een brede psychologische basiskennis, en een deskundigheid in het begeleiden van persoonlijke processen met creatieve technieken. Vrije expressie en exploratie geeft plezier en inzicht, maakt zichtbaar, tastbaar en hanteerbaar wat er speelt en in je leeft. Hierdoor wordt het verwerkbaar en integreerbaar. Je kunt ontdekken hoe jij vorm wilt en kunt geven aan jezelf en je leven. Door de analoge werking van het creatieve proces ga je ervaren waar je kracht ligt, en waar je tegenaan loopt. Ook kun je makkelijk experimenteren met alternatieven zonder dat dit direct consequenties heeft in je dagelijkse leven.

In contact met het materiaal ga je de dialoog aan met wat zich diep in je beweegt en zichtbaar wordt in de vorm. Het is een zoektocht naar zelfkennis en diepere zelfbeleving, waardoor jouw authentieke waarheid aan het licht komt. Hierbij beseffen we ons dat zelfverwezenlijking geen definitief behaalbaar doel is, maar veel meer een realisatie dat we als mens in wording zijn, en dat we steeds opnieuw in het hier en nu mogen ontdekken welke vormen we aannemen.

Het creatieve proces helpt je te ontdekken wat je nodig hebt en hoe je daaraan kunt beantwoorden. Daarbij kan het dikwijls voorkomen dat je dingen ontdekt die je nog niet bewust wist (ook al heb je al veel over een bepaald thema gepraat). Het creatieve en non-verbale doet namelijk een beroep op andere lagen van je zelf. Overigens zijn we niet alleen expressief vormend bezig, maar worden we zelf ook gevormd door dat proces. Dit kan het beste begrepen worden door de zin:

“Ik werk met het materiaal, en het materiaal werkt met mij”

Bij MANO streven we naar het faciliteren van een veilige en uitnodigende sfeer zodat jij de ruimte voelt om je eigen ontdekkingstocht aan te gaan. De begeleider staat naast je en vergezelt je in je proces.

Johannes Ziskoven

Beeldend therapeut, creatief begeleider, vitaliteitstrainer, docent, programma ontwikkelaar

Beeldende Praktijk MANO is geregistreerd bij de KvK met nummer 85144924.